Tehnilised andmed

Energiaklass

Hoone projektijärgne energiatõhususarv vastab korterelamute energiaklassile B.

Konstruktsioonid

Hoonel on monteeritavatest betoonelementidest kandvate seinte süsteem. Vahelaed ja katusekandjad on planeeritud monteeritavatest õõnespaneelidest. Vundamendisüsteem monteeritavatest betoonelementidest.

Uksed

Uste valikul on lähtutud nii ruumi nõuetest, tulepüsivusest, helipidavusest, kasutusotstarbest, kui ka ukse vastupidavusest antud ekspluatatsioonitingimustes. Peafassaadi ja korterite välisuksed on metallist sileuksed.

Aknad

Akende valikul lähtutakse akustilistest, soojajuhtivus- ja vastupidavuskriteeriumitest ning arhitektuurse kvaliteedi printsiibist. Kõigil korteritel on kõrge heli- ja soojapidavusega üheraamilised, 3-kordse klaaspaketiga aknad.

Rõdud

Enamikel korteritel on rõdud. Kõik rõdud on klaasitud.

Viimistlus

Eluruumide seinad on värvitud, vannitubade seined plaaditud. Eluruumide põrandad on kaetud puitparketiga. Tualettruumide, vannitubade, esikute ja saunaruumide põrandad on plaaditud. Tehnilistes ruumides ja panipaikades on siledad betoonpõrandad. Eluruumide laed on värvitud.

Küte

Elamu soojavarustuse allikaks on Tallinna Kütte kaugküttevõrk. Korterites on põrandaküte. Soklikorruse abiruumides kasutatakse radiaator-süsteemi.

Vesi

Hoone on ühendatud Tallinna vee- ja kanalisatsioonivõrku.

Ventilatsioon

Korterelamul on sissepuhke ja väljatõmbe sundventilatsioon, mis tagab energiasäästlikuma ekspluatatsiooni ning hea ja kvaliteetse sisekliima. Kolme- ja neljatoalistes korterites oma ventilatsiooniagregaadid.

Elekter

Korteritesse on paigaldatud pistikupesad ja lülitid. Elektrienergia arvestus toimub korruse kilpidesse paigaldatud elektriarvestite kaudu.

Nõrkvool

Korterites olemas moodulpesa telefoni ja/või interneti jaoks ning TV-pesad. Kaabeldusel kasutatakse kiiret andmeside edastamist võimaldavat cat 6 standardile vastavat kaabeldust. Korteritele paigaldatakse uksetelefonisüsteem. Teostatakse valvesignalisatsiooni kaabeldustööd.

Lift

Hoones on kolm trepikoda, mis kõik on varustatud liftidega.

Panipaigad

Iga korteri juurde kuulub panipaik. Panipaigad asuvad hoone soklikorrusel.

Parkimine

Parkimine on lahendatud õuealal, kus on kokku 84 parkimiskohta.

Õueala

Õueala haljastatakse vastavalt projektile.